Your search results

Category Archives: Dành cho chuyên viên kinh doanh

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG S...

Th8 30, 2020
    ( English version available )   Sơ bộ nền kinh tế Việt Nam Theo báo cáo của JLL Quý 2/2020, Ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến mọi mặt kinh tế xã hội trên toàn cầu khiến Việt ...
Continue Reading

ĐẦU TƯ TẠI ONE VERANDAH LÚC NÀY LỢ...

Th2 20, 2020
Đầu tư bất động sản không phải chuyện đơn giản như việc mua như thực phẩm ăn uống, ...
Continue Reading